ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองคลัง
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภารกิจกู้ภัย
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนการดำเนินงาน อบจ.น่าน ปี 2566
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข่าวเด่น
______________________________________________________________________________________________


อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะบูชา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) พร้อมด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ทุกคน หลังจากนั้น ปลัด อบจ.น่าน เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ผู้ล่วงลับ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ อบจ.น่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์ และพิธีการดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบจ.น่าน เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่พัฒนาจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ รวมทั้งสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งตรงกับวันที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีผลบังคับเป็นกฎหมาย เพื่อเป็นการรำลึกถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้อง อบจ.ทั่วประเทศ ที่ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด บังคับใช้เป็นกฎหมายจนถึงปัจจุบัน
ชมภาพเพิ่มเติม 

 ชมภาพเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07SRy8grrhmauuAUjiJwdw6RmBa9C8TyjrwCkVCDneRmdWCNaRdYD2tdusV1vQWxLl&id=100064679287508

อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.