กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.59-63
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบจ.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาอบจ.
กองช่าง
กองการศึกษา
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.224.164.233  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน เสริมความรู้ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และบุคคลทั่วไป
อบจ.น่าน เสริมความรู้ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และบุคคลทั่วไป
อบจ.น่าน จัดโครงการร่มไทรใฝ่ธรรม รุ่นที่ 2 เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน จัดโครงการร่มไทรใฝ่ธรรม รุ่นที่ 2 เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนโครงการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
อบจ.น่าน สนับสนุนโครงการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
กู้ภัย อบจ.น่าน ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
กู้ภัย อบจ.น่าน ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
 
7 หน่วยงานน่าน รวมใจเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี ร่วมใจปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว
7 หน่วยงานน่าน รวมใจเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี ร่วมใจปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว
นายก อบจ.น่าน ร่วมการประชุมใหญ่สาขาสภาผู้สูงอายุ จ.น่าน
นายก อบจ.น่าน ร่วมการประชุมใหญ่สาขาสภาผู้สูงอายุ จ.น่าน
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน จัดโครงการร่มไทรใฝ่ธรรม เสริมศักยภาพผู้สูงอายุอ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน จัดโครงการร่มไทรใฝ่ธรรม เสริมศักยภาพผู้สูงอายุอ.ท่าวังผา
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
1 2
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.