กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.81.209.0  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้เด็กน่าน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้เด็กน่าน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
นายก อบจ.น่าน ปิดการแข่งขันกรีฑา สพป.น่าน เขต 1
นายก อบจ.น่าน ปิดการแข่งขันกรีฑา สพป.น่าน เขต 1
นายก อบจ.น่าน บรรยายพิเศษ เสริมศักยภาพท่องเที่ยวแม่จริม
นายก อบจ.น่าน บรรยายพิเศษ เสริมศักยภาพท่องเที่ยวแม่จริม
 
“ค่ายน่านเคียงโดม ครั้งที่ 15” โดย อบจ.น่าน
“ค่ายน่านเคียงโดม ครั้งที่ 15” โดย อบจ.น่าน
อบจ.น่าน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดการแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ.น่าน ครั้งที่ 11
อบจ.น่าน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดการแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ.น่าน ครั้งที่ 11
อบจ.น่าน พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร ผ่านโครงการธนาคารโค-กระบือ
อบจ.น่าน พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร ผ่านโครงการธนาคารโค-กระบือ
อบจ.น่าน จัดค่าย “สู่ฝันวันใหม่จากใจพี่จุฬา” ครั้งที่ 11
อบจ.น่าน จัดค่าย “สู่ฝันวันใหม่จากใจพี่จุฬา” ครั้งที่ 11
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
1 2
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.