ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองคลัง
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภารกิจกู้ภัย
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนการดำเนินงาน อบจ.น่าน ปี 2566
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  320  0
2   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  304  0
3   การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  302  0
4   การรับแจ้งการย้ายออก  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  303  0
5   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  292  0
6   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  371  0
7   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  312  0
8   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด    12-11-2561  335  0
9   การรับแจ้งการย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  348  0
10   การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  291  0
11   การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  322  0
12   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  300  0
13   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  332  0
14   การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  313  0
15   การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  302  0
16   การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  313  0
17   การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  288  0
18   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  286  0
19   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  308  0
20   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  312  0
21   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  429  0
22   การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  304  0
23   การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  317  0
24   การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง (3  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  325  0
25   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  286  0
26   การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (8)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  278  0
27   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  277  0
28   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  323  0
29   การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  277  0
30   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  719  0
31   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  271  0
32   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  293  0
33   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  346  0
34   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  309  0
35   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (3)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  292  0
36   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  454  0
37   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  304  0
38   การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  356  0
39   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  274  0
40   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  306  0
41   การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (6)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  260  0
42   การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  342  0
43   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  309  0
44   การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  283  0
45   การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (19)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  265  0
46   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   12-11-2561  281  0
47   การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  292  0
48   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  309  0
49   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  266  0
50   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  338  0
51   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  283  0
52   การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  291  0
53   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  266  0
54   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)   12-11-2561  278  0
55   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  286  0
56   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  282  0
57   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (15)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  272  0
58   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  269  0
59   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  257  1
60   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  272  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.