ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองคลัง
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภารกิจกู้ภัย
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนการดำเนินงาน อบจ.น่าน ปี 2566
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข่าวเด่น
______________________________________________________________________________________________
อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[01-11-2022]   อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565
[01-11-2022]   อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาล
[23-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาล 
ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 ( 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การจัดระเบียบสายสื่อสาร และตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ
[23-10-2022]   ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 ( 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การจัดระเบียบสายสื่อสาร และตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงต้นรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[21-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงต้นรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[21-10-2022]   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[20-10-2022]   การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
[18-10-2022]   อบจ.น่าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
กองคลัง อบจ.น่าน จัดอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)
[18-10-2022]   กองคลัง อบจ.น่าน จัดอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) 
 อบจ.น่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
[13-10-2022]   อบจ.น่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปร
[13-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปร 
อบจ.น่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการความร่วมมือ (MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิดจังหวัดน่าน
[12-10-2022]   อบจ.น่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการความร่วมมือ (MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิดจังหวัดน่าน 
กองสาธารณสุข อบจ.น่าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[12-10-2022]   กองสาธารณสุข อบจ.น่าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด รางวัลที่ 2
[06-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด รางวัลที่ 2 
น่านจัดพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ
[05-10-2022]   น่านจัดพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
[04-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดงานมุฑิตา จิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และข้าราชครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565
[26-09-2022]   อบจ.น่าน จัดงานมุฑิตา จิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และข้าราชครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.